NOVINKA V RODINĚ EXTRAFINE - Brno a Praha


Souhlas se zpracováním údajů

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společnostmi Chiesi CZ s.r.o., X Production s.r.o. a FOXI spol. s r.o. v souvislosti s mojí účastí na semináři dle zákona č. 101/2000 Sb. Moje osobní údaje budou výše uvedenými společnostmi využity pouze v souvislosti se seminářem a nebudou poskytovány dalším osobám a institucím. Jako subjekt údajů máte právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, na opravu osobních údajů, právo požádat o vysvětlení, zjistíte-li nebo domníváte-li se, že provádění zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, právo požádat o odstranění závadného stavu, tj. o blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, zjistíte-li, že provádění zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.

Dále beru na vědomí a výslovně potvrzuji, že

Vláda ČR s ohledem na epidemii onemocnění COVID-19 vydala závazná usnesení a jiná opatření, která dodržuji (v jejich platném a účinném znění) a též dále budu dodržovat po dobu mé účasti na semináři, pořádaném společností Chiesi CZ s.r.o. ve spolupráci s X Production s.r.o. a FOXI spol. s r.o. (dále jen „organizátoři“)

Veškerá zdravotní rizika, která navzdory preventivním opatřením organizátorů semináře mohou přetrvávat, podstupuji plně na vlastní riziko a pro případ onemocněním COVID-19 nebudu vůči organizátorům uplatňovat žádné nároky z titulu odpovědnosti za škodu či újmu na zdraví.

Termín akce

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

Osobní informace

Pracoviště

UbytováníVzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Účast na akci bude v rámci postgraduálního vzdělávání ohodnocena kredity pro lékaře.

Akce se koná ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP.

Odborný garant:
Prim. MUDr. Ivana Čierná Peterová
1. místopředsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti

Akreditace:
Česká lékařská komora

Organizační a technické zajištění
FOXI, spol. s r.o., divize Event Marketing
E-mail: AK-EventMarketing@outlook.com
Tel.: 724 706 356